9 ontwerpideeën voor verticale gevelbeplating (2024)

Hoewel horizontale overlappende gevelbeplating nog steeds een van de meest populaire en meest gebruikte gevelbeplatingsstijlen in het hele land is, is het verre van de enige manier om uw huis opzij te zetten. Veel andere gevelbeplatingsstijlen, zoals verticale gevelbeplating, kunnen u soms helpen delen van de architectuur en het ontwerp van uw huis veel effectiever te benadrukken.

Ideeën voor verticale gevelbeplating

Traditionele verticale gevelbeplating, zoals planken en latten, kunnen een zeer opvallend statement maken over veel bouwstijlen. Dit geldt ongeacht of u de verticale planken als accent gebruikt of om de buitenkant van het gebouw in zijn geheel te bedekken. Deze 9 verticaalhuis gevelbeplatingideas helpen u ontdekken wat er precies mogelijk is met deze unieke en opvallende gevelbeplatingstijl.

1. Dubbele stijl

9 Vertical House Siding Design Ideas (1)

Wanneer uw huis veel daklijnen en toevoegingen heeft, kan het een beetje een visuele puzzel worden om in elkaar te zetten. Je wilt aan elke sectie evenveel visueel gewicht geven, en ze niet allemaal in elkaar laten overvloeien totdat ze moeilijk uit elkaar te halen zijn.

Dit strandobject maakt goed gebruik van zowel twee gevelstijlen als twee dakbedekkingsstijlen, waarbij de verschillende vormen worden gecombineerd tot één dynamische gevel. Dakspanen met cederlook en traditionele dakshingles bedekken een deel van het huis, terwijl verticale gevelbeplating van planken en latten met dakbedekking met opstaande naden de andere gebieden bedekken. De kleuren van elke sectie passen perfect bij elkaar, terwijl de dakbedekking en gevelbeplating in harmonie samenwerken om een ​​huis met veel interesse en visuele aantrekkingskracht te creëren.

2. Gevel in boerderijstijl

9 Vertical House Siding Design Ideas (2)

Huizen in boerderijstijl hebben de laatste tijd veel populariteit gewonnen, omdat de rustieke, moderne stijl blijft groeien. Daarom worden zaken als veranda's, boerderijkleuren en andere accenten ook steeds populairder.

Dit charmante witte huis maakt gebruik van verticale gevelbeplating met planken en latten over de gehele voorgevel. In combinatie met een klassieke veranda en een traditioneel kleurenschema geeft het een moderne, boerderijstijl aan het huis. De garage heeft een traditionele horizontale overlappende gevelbeplating, waardoor de verticale gevelbeplating van het hoofdgebouw wordt benadrukt, waardoor een contrast ontstaat dat voor een interessanter ontwerp zorgt.

3. Buig accent

9 Vertical House Siding Design Ideas (3)

Huizen met vleugels of gebieden die tegen het hoofdgedeelte van het huis aan liggen, kunnen visueel enigszins uit balans raken, vooral als er meer nadruk wordt gelegd op de ene of de andere kant, zoals het gebruik van een veranda aan de ene helft. Daarom moet er soms extra visueel gewicht worden toegevoegd om de symmetrie in het ontwerp te helpen herstellen.

Dit huis maakt gebruik van Nederlandse overlappende gevelbeplating over het grootste deel van de buitenkant, dus het gebruik van verticale gevelbeplating op de bult net aan de zijkant van de veranda zorgt voor een beetje extra interesse in de gevel. Gecombineerd met het plank-en-latwerk zijn er vier verzonken raampanelen, die het gebied verder benadrukken. Samen zorgen deze kenmerken voor balans in de veranda en brengen ze het huis visueel beter uitgelijnd.

4. Bovenste verdieping optillen

9 Vertical House Siding Design Ideas (4)

Herenhuizen kunnen qua stijl vaak een beetje verloren gaan, wanneer elk huis in de rij dezelfde kleuren en gevelstijlen gebruikt. Zelfs verschillende kleuren zijn soms niet genoeg om een ​​huis echt te laten opvallen tussen de omringende huizen.

Dit herenhuis helpt de mal te doorbreken en krijgt extra visuele hoogte door gebruik te maken van brede verticale gevelbeplating met planken en latten, alleen op de bovenste verdieping. Door de richting van de gevelbeplating in dit ene gebied te veranderen, wordt de kijker gedwongen omhoog te kijken, wat op zijn beurt de hoogte van het gebouw visueel vergroot. Dit kan een belangrijk kenmerk zijn in een huis dat zich een beetje moet onderscheiden van zijn buren.

5. Architectonische oproepen

9 Vertical House Siding Design Ideas (5)

Er zijn veel manieren om een ​​huis uniek te maken, vaak door simpelweg de buitenarchitectuur op subtiele manieren te veranderen. Dakranden, schilddaken, dakkapellen en andere kenmerken kunnen helpen een interessanter ontwerp te creëren, en ze moeten allemaal anders worden behandeld om het meeste uit de plaatsing te halen.

Deze woning heeft enkele unieke architectonische kenmerken, zoals de daklijn en de ramen boven de garage. Deze kenmerken kunnen echter verloren gaan als ze worden behandeld met hetzelfde type gevelbeplating als de rest van de gevel. Door juist in deze gebieden over te stappen op verticale gevelbeplating heeft u de kans om unieke architectonische toevoegingen zoals deze te benadrukken, te benadrukken en extra onder de aandacht te brengen. Dit verbetert het hele huis en zorgt voor een interessantere uitstraling aan de buitenkant.

6. Opvallend zijgebouw

9 Vertical House Siding Design Ideas (6)

Veel huizen bestaan ​​tegenwoordig uit onderling verbonden gebouwen zoals deze. Toevoegingen kunnen u helpen de hoeveelheid ruimte die u in uw huis heeft te maximaliseren, maar tenzij ze naadloos aansluiten bij het oorspronkelijke plan en de oorspronkelijke architectuur, kunnen ze soms echt opvallen.

Om de overgang gemakkelijker te maken, in plaats van beide in hetzelfde type gevelbeplating te behandelen, kunt u de verschillen ertussen benadrukken door van gevelbeplating te wisselen. Dit zijgebouw maakt gebruik van een verticale gevelbeplating van planken en latten over het grootste deel van de buitenkant, waarbij een horizontale overlapping alleen als accent wordt gebruikt. Gecombineerd met de meer architectonische uitstraling van de hoofdwoning geeft dit het gehele pand een frisse uitstraling en veel visuele aantrekkingskracht.

7. Raamaccent

9 Vertical House Siding Design Ideas (7)

Soms is er bij huizen al genoeg aan de voorkant van de buitenkant aan de hand en hebben ze geen extra hulp of veranderingen aan de gevelbeplating nodig om de kenmerken te benadrukken. Bij huizen als deze, waarbij zowel de voorkant als de zijkant goed zichtbaar zijn vanaf de stoeprand, kan het toevoegen van een kleine verticale gevelbeplating rond de ramen op de bovenste verdieping dit gebied helpen benadrukken, waardoor het beter aansluit bij de voorgevel en de behoefte aan meer luiken.

Het contrast tussen de ramen aan de voorkant en de ramen aan de zijkant van het huis helpt op zijn beurt de visuele aantrekkingskracht te vergroten en voegt een beetje diepte toe aan de buitenkant. Door de luiken alleen aan de voorkant van het huis te gebruiken, worden ze net iets specialer, en daarmee ook de verticale gevelbekleding.

8. Accenten onder de dakrand

9 Vertical House Siding Design Ideas (8)

Niet elk huis heeft een daklijn die eindigt op de tweede verdieping; sommige hebben een extra piek die naar boven reikt, waardoor de hoogte van het huis wordt verhoogd en de ogen naar boven worden gericht. In dit geval zou het simpelweg naar boven verlengen van de overlappende zijkant niets doen om het gebied te benadrukken, en zelfs afbreuk doen aan de aantrekkingskracht ervan.

Door verticale gevelbeplating te gebruiken net onder de dakrand op zolderniveau, helpt het de aandacht te trekken terwijl het automatisch naar dit gebied reist. Het uiterlijk is opnieuw afgestemd op de zijkant van het huis, dit keer met de verticale gevelbeplating die iets naar beneden reikt om dit specifieke deel van het huis te benadrukken en de diversiteit van de buitenkant te helpen vergroten.

9. Gedurfde kleuren

9 Vertical House Siding Design Ideas (9)

Een van de beste dingen aan gevelbeplating is dat de kleurkeuzes van huis tot huis kunnen variëren. In sommige gevallen kan dit betekenen dat u een opvallende, heldere kleur gebruikt in plaats van een traditionele neutrale kleur.

In dit geval brengen de blauwe kleur en het donkere dak het dramatische contrast met de witte afwerking naar voren. Deze combinatie, gecombineerd met de felle kleuren in het landschap, is zeer aantrekkelijk en geeft een modernere en interessantere uitstraling aan de gevel.

Probeer verticale gevelbeplating

Verticale gevelbeplating met planken en latten is niet nieuw, maar als het op nieuwe en opwindende manieren wordt gebruikt, kan het veel huizen een frisse uitstraling geven. Als u de gevel van uw huis moet bijwerken, overweeg dan om verticale gevelbeplating toe te voegen om het de lift te geven die het nodig heeft.

9 ontwerpideeën voor verticale gevelbeplating (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 5855

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.